Najnowsza z aktualności

Pomiar radonu-

sprawdź naszą ofertę

 Czytaj więcej
 

 

Konferencja PITNÁ VODA 2018

PITNÁ VODA 2018, Tábor, 28.5. - 31.5. 2018. Konferencja skupia się na pełnym zakresie zagadnień związanych z wodą przeznaczoną do picia. Oprócz informacji poświęconymi technologii uzdatniania wody powierzchniowej, procesami zachodzącymi w zbiornikach i ciekach wodnych, obejmuje również technologie oczyszczania wód podziemnych oraz kwestie bezpieczeństwa i higieny wody. Od kilku lat konferencje odbywają się naprzemiennie co dwa lata w Czechach i na Słowacji. Była to już czternasta edycja konferencji.