Nejnovější zprávy a informace
 
Konference PITNÁ VODA 2018
Více informací...
 

Společnost MLK-Projekt poskytuje technické poradenství v oblasti úpravy vody a čištění odpadních vod a projektování vodohospodářských a chemických instalací.

Nabízíme produkty pro čistírny odpadních vod a upravny vody: koagulanty, flokulanty pro úpravu pitne a technologické vody, pro úpravu vody pro bazény, čištění odpadních vod.

Spolupracujeme s výrobci a dodavateli technologického zařízení pro průmyslové a komunalní čistírny odpadních vod s České republiky, Slovenska a s Polska.