Nejnovější zprávy a informace
 
Konference PITNÁ VODA 2018
Více informací...
 

Konference PITNÁ VODA 2018

PITNÁ VODA 2018, Tábor, 28.5. - 31.5. 2018.  Konference se věnovala celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. .Kvalita pitné vody je závislá na mnoha přírodních, technických a organizačních faktorech, které se vzájemně ovlivňují. Proto je žádoucí optimálně koordinovat technologická opatření v úpravnách se zásahy na nádržích, tocích a v jejich povodí. K tomu je nezbytné vzájemné pochopení odborníků různých disciplín, věcné argumentování někdy odlišných přístupů a snaha ke spolupráci pro dosažení společného cíle - kvalitní pitné vody.

V letošním roce jsme na konferenci PITNÁ VODA zastupovali jako výhradní dovozci na českém trhu polský výrobce koagulantů FLOKOR - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych DEMPOL-ECO. Podrobné informace o koagulantech FLOKOR naleznete na kartě PRODUKTY.